Mua nhà chung cư có thời hạn 50 năm thì sau khoản thời gian này có được gia hạn sử dụng không hay bị nhà nước thu hồi lại?

Tôi đang định mua nhà chung cư thì theo tìm hiểu nhà chung cư này chỉ có thời hạn sử dụng là 50 năm, nhưng được một người môi giới nói sau khi hết thời hạn 50 năm thì sẽ được gia hạn hoặc chuyển đến một khu tái định cư khác? Phân biệt nhà … Read more

Sự khác biệt về pháp lý căn hộ sở hữu 50 năm và sở hữu lâu dài

Định nghĩa dự án căn hộ sở hữu 50 năm và lâu dài? Làm thế nào để phân biệt được sự khác nhau giữa căn hộ sở hữu 50 năm và căn hộ sở hữu lâu dài? Cơ sở và hoàn cảnh xác định thời hạn sở hữu nhà chung cư. Nhiều khách hàng có … Read more

0985392333